ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
«ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη
του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»,
στην Τακτική Γενική Συνέλευση
που θα γίνει στην «ΠΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ» ,
τη Κυριακή 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 11:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα:

1.Διοικητικός Απολογισμός
2.Οικονομικός Απολογισμός
3.Υποβολή της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.Αποφάσεις της Γ.Σ. για τα παραπάνω
5.Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη μέχρι και την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ.
Απαρτία υφίσταται εφόσον στην πρώτη Γ.Σ. παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις

Στην περίπτωση που δε θα επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, οι εργασίες της Γ.Σ., θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, οπότε και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία με το 1/4 των μελών, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου.

Καβάλα, την 30/12/2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Φ. Λαζαρίδης Ε. Μπρουκάκη

Comments are closed.

Επόμενη εκδήλωση
Ο καιρός στην Καβάλα
+24
+29°
+21°
Καβάλα
Παρασκευή, 12