ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

«ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

            Καλούνται τα μέλη του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» , στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου, που θα γίνει στο Συγκρότημα της «ΠΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» , τη Κυριακή 15 Μαρτίου 2015  και ώρα 11:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  2. Υποβολή έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Οικονομικός Απολογισμός
  4. Διοικητικός Απολογισμός – Ανακοινώσεις
  5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου Διοικ. Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

.      Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν οι εγγεγραμμένοι προ εξαμήνου.

.      Οι αιτήσεις  υποψηφιοτήτων για Δ.Σ. και Ε.Ε γίνονται δεκτές στα γραφεία του συλλόγου κάθε μέρα από 18.00μμ έως 20.00 μμ και  μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015  και ώρα 20.00 μμ.

.      Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα Ταμειακός εντάξει μέλη μέχρι και την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ.

.      Απαρτία υφίσταται εφόσον στην πρώτη Γ.Σ. παρίσταται  το 1/3 τουλάχιστον των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις

.      Στην περίπτωση που δε θα επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, οι εργασίες της Γ.Σ., θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, οπότε και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία με το 1/4 των μελών, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου.

Καβάλα, την 6 Μαρτίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας

Φ. Λαζαρίδης                                 Ε.Σκαμνιώτη

Comments are closed.

Επόμενη εκδήλωση
Ο καιρός στην Καβάλα
+24
+29°
+21°
Καβάλα
Παρασκευή, 12